Compassos de mampara

Compàs de mampara C9-0030

Tipus d'embarcació: Veler / Motor
Tamany de rosa: 85 mm


Compàs de mampara C9-0031

Tipus d'embarcació: Veler / Motor
Tamany de rosa: 85 mm


Compàs de mampara C10-0037

Tipus d'embarcació: Velers
Tamany de rosa: 85 mm


Compàs de Mampara C10-0038

Tipus d'embarcació: Veler
Tamany rosa: 100 mm